Hälsokontroll och möte med specialistläkare

1.995,00 kr

Hur bra känner du din kropp? Vår hälsokontroll är ett omfattande provpaket för dig som vill få insikt i hur du kan optimera din hälsa. Testet innefattar vitamin- och mineralnivåer, sköldkörtelfunktion, blod- och järnstatus samt hjärt-, kärl-, lever- och njurhälsa.
Utifrån dina resultat ger en specialistläkare skräddarsydda rekommendationer — för att du ska må så bra som möjligt, så länge som möjligt. 

Detta ingår

  • Provtagning av 28 provtagningsmarkörer 
  • Möte med specialistläkare 
  • Skräddarsydda rekommendationer av specialistläkare 

Behöver du hjälp? Kontakta vår support här.

Kategorier: ,

Beskrivning

Dessa markörer testas 

Blodstatus
Denna analys ger en övergripande bild av blodets sammansättning och används för att diagnostisera tillstånd som anemi (blodbrist), infektioner och blödningsrubbningar.

Hemoglobin
Ett protein som transporterar syret i kroppen. Låga värden kallas ofta för blodbrist och kan vara orsakade av järnbrist eller brist på B-vitaminerna B12 eller folat.

Leukocyter
Leukocyter, eller vita blodkroppar, utgör en viktig del av kroppens immunsystem och försvarar oss mot infektioner.

Erytrocyter
Erytrocyter, även kallade röda blodkroppar, är specialiserade blodceller som transporterar syre från lungorna till kroppens vävnader och avlägsnar koldioxid. 

EVF
Står för ”erytrocytvolymfraktion” och är en parameter som mäter andelen av blodvolymen som utgörs av röda blodkroppar.

MCV
Storleken på de röda blodkropparna. Används för att klassificera anemi och andra blodsjukdomar, där låga MCV-värden indikerar mikrocytos (små röda blodkroppar) som vid t ex järnbrist, medan höga värden kopplas till makrocytos (stora röda blodkroppar) som vid t ex vitamin B12-brist. 

MCHC
Står för ”medelkorpuskulär hemoglobinkoncentration” och visar den genomsnittliga koncentration av hemoglobin (syrebärande protein) i de  röda blodkropparna. 

Trombocyter
Trombocyter, även kända som blodplättar, är små cellfragment som spelar en avgörande roll i blodkoagulationen vid läkning av sår.

Blodfettsstatus
Mäts genom analysera nivåerna av kolesterol och triglycerider i blodet. 

Totalt kolesterol
Kolesterol är lipider – fettämnen, som är nödvändiga för kroppens cellstrukturer och produktionen av hormoner.

HDL
Hög densitet lipoprotein (HDL) transpoterarn kolesterol i blodet. HDL kallas för för det “goda kolesterolet” och hjälper till att ta bort överskott av kolesterol från blodkärlen och transportera det till levern för eliminering.

LDL
Låg densitet lipoprotein (LDL) transporterar kolesterol i blodet. Kallas även det “onda kolesterolet”. Höga nivåer av LDL kan skynda på åderförkalkningen och därmed risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Triglycerider
Triglycerider är fettsyror som vi får i oss via födan. De fungerar som energi till cellerna och överskottet lagras i kroppens fettvävnad.

Övriga prover

Glukos
Glukos är en enkel sockerart och den primära källan till energi för kroppens celler. Analysen av glukos används för att t ex utesluta diabetes.

HBA1C
HbA1c, “långtidssockret”, mäter den genomsnittliga blodsockernivån under de senaste 2–3 månaderna. Används för att t ex utesluta diabetes.

CRP
C-reaktivt protein, ”snabbsänkan”, är ett akutfasprotein som produceras i levern som svar på inflammation i kroppen.

SR
SR, eller sänkningsreaktionen, mäter hastigheten med vilken röda blodkroppar sjunker och används som ett test på kronisk inflammation eller annan sjukdom i kroppen.

Kreatinin
Kreatinin är en avfallsprodukt som kommer från nedbrytningen av protein i maten och från muskelvävnad. Kreatinin rensas ur blodet via njurarna. Alla har lite kreatinin i blodet, men för mycket kan vara ett tecken på ett eventuellt njurproblem. Kreatinin mäter njurfunktionen.

ALAT
Alaninaminotransferas (ALAT) är ett enzym som finns i levern och vissa andra vävnader i kroppen. Mätning av ALAT-nivåer i blodet används som en markör för leverhälsa.

ASAT
Aspartataminotransferas (ASAT) är ett enzym som finns i levern, hjärtat och andra vävnader i kroppen. Mätning av ASAT-nivåer i blodet används för att bedöma lever- och hjärthälsa.

ALP
Alkaliskt fosfatas (ALP) är ett enzym som finns i flera vävnader i kroppen, inklusive lever, ben och tarmar. Mätning av ALP-nivåer används för att utvärdera lever- och benhälsa samt för att identifiera eventuella sjukdomar eller tillstånd som påverkar dessa vävnader.

Pankreasamylas
Ett enzym som produceras av bukspottkörteln och hjälper till med matsmältningen. Det är involverat i nedbrytningen av kolhydrater i maten. Används för att undersöka bukspottkörtelns funktion.

Ferritin
Ferritin är ett protein som lagrar järn i kroppen och finns främst i levern, mjälte och benmärg. Det visar kroppens järndepåer men är även en viktig markör för inflammatoriska sjukdomar. 

TSH
TSH, eller tyreotropin, är ett hormon som utsöndras av hypofysen och reglerar sköldkörtelns aktivitet. Mätning av TSH-nivåer används för att utvärdera sköldkörtelfunktionen.

T4 fritt
Fritt T4, eller fritt tyroxin, är en mängd obundet, fritt  sköldkörtelhormon i blodet. Det är en viktig markör för sköldkörtelfunktionen.

T3 fritt
Fritt T3, eller fritt trijodtyronin, är den aktiva formen av sköldkörtelhormon och spelar en central roll i regleringen av ämnesomsättningen. Mätning av fritt T3-nivåer i blodet används för att utvärdera sköldkörtelfunktionen.

Kobalamin
Kobalamin är ett annat namn för vitamin B12 — ett vattenlösligt vitamin som är nödvändigt för bildandet av röda blodkroppar och för nervsystemets funktion.

Folat
Folat, även känt som folsyra eller vitamin B9, är ett vattenlösligt vitamin som är nödvändigt för DNA-syntes, celldelning och bildandet av röda blodkroppar.

C-peptid

Inför provtagningen

Fasta minst tio timmar innan provtagning. Vatten, svart kaffe och te går bra att dricka. Undvik nikotin.

Fet mat och alkohol är också bra att undvika.

Proverna ska tas innan eventuell morgondos av läkemedel eller kosttillskott med högt innehåll av B7- eller H-vitamin.

Ta testet innan klockan 10 på morgonen.

Läs instruktionerna noggrant innan du gör ditt test.

Så fungerar det 

Ladda ner vår app Medicheck till din telefon eller surfplatta, eller besök vår hemsida medicheck.se via webbläsaren Google Chrome.

Logga in med BankID. Din remiss finns i din profil under ”visa dokument”.

Ta dina prover enligt remiss på närmsta vårdcentral eller sjukhus. Kom ihåg att ta med legitimation.

Provsvaren finns i din profil under ”visa dokument” efter 1-14 dagar. Vi meddelar då även avsedd specialist som kommer att kontakta dig för uppföljning.