Hälsokontroll Man och möte med specialistläkare

1.995,00 kr

Vi erbjuder ett provpaket med en allmän hälsokontroll som fokuserar på mäns hälsa. I paketet ingår provtagning och genomgång av provsvar med specialistläkare. Läkaren går igenom dina provsvar och kommer att hjälpa dig vidare i vården vid behov.

Testosteronbrist

Testosteronbrist  är vanligast förekommande bland män i åldersgruppen 60–80 år. I de flesta fall beror det på att testiklarnas testosteronproduktion är påverkad av någon sjukdom, som till exempel hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes eller övervikt.

Vanliga symtom på att din kropp inte producerar tillräckligt med testosteron kan vara:

 • oförklarlig trötthet eller att du känner dig hängig och initiativlös
 • humörförändringar, nedstämdhet 
 • minskad sexlust, färre morgonerektioner eller  minskad sexuell förmåga
 • muskelförlust och ökad fettinlagring 

Impotens

Tillfälliga erektionsproblem drabbar de flesta män någon gång i livet. Hos män över 50 år uppskattas cirka en fjärdedel ha behandlingskrävande erektionsproblem. Dessa besvär ökar med stigande ålder. Erektionsproblem kan vara ett av de första tecknen på hjärt- och kärlproblem.

Typ 2-diabetes

Med ökad ålder sjunker din ämnesomsättning och risken för insulinkänslighet ökar. Detta leder till en ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes. Övervikt är även en bidragande riskfaktor för att utveckla diabetes.

Beskrivning

I vårt provpaket ingår testosteron och PSA  (prostataspecifikt antigen) samt allmänna blodprover för att inte missa andra tillstånd som kan ge liknande symtom som vid t ex testosteronbrist.  

PROVER

 • Blodstatus 
 • Järn
 • B12  
 • Folat  
 • TSH  
 • T4  
 • Glukos  
 • HbA1c  
 • Kreatinin 
 • ALAT och ASAT 
 • Testosteron  
 • PSA