ADHD (provtaging inför medicinering)

2.295,00 kr

Detta provpaket kan rekommenderas av läkare för dig som har genomgått utredning och fått diagnos ADHD/ADD, inför insättning av medicin. Proverna tas innan behandlingsstart med ADHD-läkemedel. Du får träffa en erfaren psykiatriker som skapar en behandling som passar just dig och dina behov. 

Kategori:

Beskrivning

Analyser:

Blodstatus
Denna analys ger en övergripande bild av blodets sammansättning och används för att diagnostisera tillstånd som anemi (blodbrist), infektioner och blödningsrubbningar.

CRP
C-reaktivt protein, ”snabbsänkan”, är ett akutfasprotein som produceras i levern som svar på inflammation i kroppen.

Ferritin
Ferritin är ett protein som lagrar järn i kroppen och finns främst i levern, mjälte och benmärg. Det visar kroppens järndepåer men är även en viktig markör för inflammatoriska sjukdomar. 

Fasteglukos
Glukos är en enkel sockerart och den primära källan till energi för kroppens celler. Detta test mäter nivån av glukos i blodet efter fasta i minst 8 timmar. Analysen av glukos används för att t ex utesluta diabetes.

TSH
TSH, eller tyreotropin, är ett hormon som utsöndras av hypofysen och reglerar sköldkörtelns aktivitet. Mätning av TSH-nivåer används för att utvärdera sköldkörtelfunktionen.

T4 fritt
Fritt T4, eller fritt tyroxin, är en mängd obundet, fritt  sköldkörtelhormon i blodet. Det är en viktig markör för sköldkörtelfunktionen.

D-vitamin
D-vitamin reglerar kalkbalansen i skelett och tänder, hjälper immunförsvaret och har kopplingar till psykisk hälsa. 

Kobalamin (B12)
Ett vattenlösligt vitamin som spelar en viktig roll i bildandet av röda blodkroppar, nervsystemets funktion och DNA-syntes.

Folat
Folat, även känt som folsyra eller vitamin B9, är ett vattenlösligt vitamin som är nödvändigt för DNA-syntes, celldelning och bildandet av röda blodkroppar.

Kreatinin
Kreatinin är en avfallsprodukt som kommer från nedbrytningen av protein i maten och från muskelvävnad. Kreatinin rensas ur blodet via njurarna. Alla har lite kreatinin i blodet, men för mycket kan vara ett tecken på ett eventuellt njurproblem. Kreatinin mäter njurfunktionen.

Natrium
Natrium är ett nödvändigt mineralämne  som finns i kroppsvätskor utanför cellerna men även i skelettet. Natrium är viktigt för  vatten- och saltbalansen i kroppen och kan påverka blodtrycket samt är viktig för nervernas funktion.

Kalium
Kalium är ett mineralämne som finns i  våra kroppsvätskor i kroppen. Kalium är särskilt viktigt för cellerna som finns i musklerna. Man mäter halten av kalium i blodet vid behandling med  vissa läkemedel som påverkar blodtrycket. 

Kalcium
Kalcium är ett livsnödvändigt mineralämne. Det reglerar hjärtats muskelfunktion, behövs då skelett och tänder bildas samt för blodkoagulering och nervfunktion.

ALAT
Alaninaminotransferas (ALAT) är ett enzym som finns i levern och vissa andra vävnader i kroppen. Mätning av ALAT-nivåer i blodet används som en markör för leverhälsa.

ASAT
Aspartataminotransferas (ASAT) är ett enzym som finns i levern, hjärtat och andra vävnader i kroppen. Mätning av ASAT-nivåer i blodet används för att bedöma lever- och hjärthälsa.

Gamma-GT
Gamma- GT är ett enzym som finns i levern (samt i njurarna och bukspottkörteln). Det har en nyckelroll i avgiftningen av droger och alkohol i levern.

PEth
PEth (fosfatidyletanol) är en alkoholmarkör som mäter alkoholintag.

CDT
CDT är ett prov som tas för att klarlägga om det föreligger en överkonsumtion av alkohol.  

Instruktion inför provtagning
Före all provtagning bör du sitta ner i 15 minuter.