Reumatisk och inflammatorisk sjukdom (Bas)

1.220,00 kr

Paketet omfattar ett flertal prover för utredning av  inflammatorisk ledsjukdom. Dessa prover tas av läkare om du upplever långvariga besvär med svullna och ömma leder.

Kategori:

Beskrivning

Analyser:

Blodstatus
Denna analys ger en övergripande bild av blodets sammansättning och används för att diagnostisera tillstånd som anemi (blodbrist), infektioner och blödningsrubbningar.

SR
SR, eller sänkningsreaktionen, mäter hastigheten med vilken röda blodkroppar sjunker och används som ett test på kronisk inflammation eller annan sjukdom i kroppen.

CRP
C-reaktivt protein, ”snabbsänkan”, är ett akutfasprotein som produceras i levern som svar på inflammation i kroppen.

Reumatiod faktor (RF)
Reumatoid faktor (RF) är en antikropp som felaktigt angriper kroppens egna vävnader och ger upphov till ledinflammationer. Analysen används för att upptäcka dessa antikroppar.

Anti-CCP
Anti-CCP är ett test som är riktat mot att utreda ledgångsreumatism (reumatoid artrit).  Analysen är särskilt utformad för att upptäcka sjukdomen.

ANA (anti-nukleära antikroppar)
Anti-nukleära antikroppar ANA är antikroppar som återfinns i kroppens celler vid olika inflammatoriska systemsjukdomar som t ex systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom, systemisk skleros, polymyosit och mixed connective tissue disease (MCTD).

Instruktion inför provtagning
Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflammatoriska läkemedel som Ipren, Naproxen etc) . Analys bör ej heller utföras vid pågående eller nyligen avslutad antibiotikabehandling.